Gå til hovedindhold

Ungepuljen - søg op til 10.000,-

Er du mellem 15 og 25 år, bor du i Mariagerfjord Kommune, og har du en idé, eller vil du gerne lave en aktivitet, et arrangement eller et projekt til gavn for andre unge i kommunen? Så er det måske noget, Ungepuljen kan støtte.

Indhold

  Puljen støtter initiativer og aktiviteter, der i bred forstand bidrager til at skabe et uddannelses- og ungemiljø, der gør det attraktivt at være ung i kommunen. Det kan for eksempel være sociale eller faglige arrangementer, debatter, foredrag eller aktiviteter inden for musik, teater, design, krea, demokrati, journalistik, litteratur, visuelle medier, sport, natur og meget andet. 

  Enkeltpersoner og selvorganiserede grupper kan søge tilskud fra puljen til materielle ting eller aktiviteter, der har til formål at:

  • skabe aktiviteter for den brede, offentlige målgruppe af unge mellem 15-25 år i Mariagerfjord Kommune
  • skabe fællesskaber mellem unge i Mariagerfjord Kommune
  • forbedre uddannelses- og ungdomsmiljøet i Mariagerfjord Kommune 

  Ungepuljen stiller ikke krav til egenfinansiering, men aktiviteterne skal foregå i og være for, med og af unge i Mariagerfjord Kommune i aldersgruppen 15-25 år.

  Ungepuljen støtter IKKE:

  • Enkeltpersoner eller mindre private arrangementer samt aktiviteter, der allerede har være afholdt.
  • Driftsudgifter, herunder husleje, udgifter til løn og administration, mv. Du kan dog godt søge om midler til leje af udstyr samt til honorarer og tariffer. 
  • Projekter af partipolitisk, religiøs, kommerciel eller diskriminerende karakter.
  • Kommercielle events og aktiviteter 

  Du må som hovedregel ikke servere alkohol til din aktivitet. Hvis alkohol skal indgå, må arrangementet ikke være for unge under 18 år, og du skal sørge for nødvendig dokumentation, alkoholbevillinger og lignende.

  Du kan søge op til 10.000 kroner pr. aktivitet, og der skal minimum søges om 1.000 kroner. Der er ikke en fast ansøgningsfrist for Ungepuljen, da ansøgningsudvalget behandler indkomne ansøgninger løbende.

  Aktiviteten skal have en ansvarshavende over 18 år, der kan stå inde for aktiviteten, og bevillingen forudsætter, at aktiviteten gennemføres. Derfor er det vigtigt, at vi får besked, hvis projektet ændrer sig væsentligt.

  Ved bevilling får ansøger løbende refunderet dokumenterede udgifter inden for bevillingsrammen.  Husk at få kvitteringer på alt, hvad du køber og husk, at pengene ikke dækker ”sorte udgifter”, som ikke opgives til Skattevæsenet.

  Senest en måned efter at aktiviteten er gennemført, skal der aflægges projektregnskab samt laves en kort evaluering af aktiviteten, hvori det fremgår, hvordan afviklingen gik: hvor mange unge deltog, succesoplevelser, udfordringer og lignende.

  Inden du går videre til selve ansøgningsskemaet, skal du have følgende klar:

  • MitID
  • Budget 
  • En ansvarshavende der er ansvarlig for aktiviteten, hvis du ikke selv er fyldt 18 år.

  I ansøgningsskemaet skal du udfylde:

  • Kontaktoplysninger på ansøger samt evt. ansvarshavende
  • Titel og beskrivelse af din aktivitet
  • Sted og tidspunkt for afholdelse
  • Kort beskrivelse af hvordan aktiviteten kommer andre unge i Mariagerfjord Kommune til gode, samt hvordan de kommer til at høre om aktiviteten
  • Beløb der ansøges om

  Hvis du har brug for at vende din idé eller har spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte projektleder for Uddannelsesby Hobro, Helle Dalsgaard Pedersen på help2@mariagerfjord.dk eller telefon 2449 6434.

  Det er ansøgers ansvar at få de nødvendige tilladelser til at afholde et arrangement og overholde gældende lovgivning, og hvis du har brug for hjælp til at finde hoved og hale i tilladelserne, så kan du kontakte kulturkonsulent, Annika Johansen hos Mariagerfjord Kommune på annij@mariagerfjord.dk eller telefon 2174 9167.

  Ansøgninger til Ungepuljen bliver vurderet af et rådgivende ansøgningspanel bestående af en bredt repræsenteret gruppe af unge i målgruppen for Ungepuljen. Uddannelsesby Hobro sekretariatsbetjener ansøgningspanelet.

  Indkomne ansøgninger bliver behandlet løbende. 

  Kreaklub

  En klub for unge der har lyst til udfolde sig kreativt i samvær med andre unge. Kreaklubben stiller forskellige materialer til rådighed og sørger for varme drikke og snacks. Fra tid til anden afholdes der særlige tema-arrangementer.

  Vandrebogskasse

  Vandrebogskassen er en kasse med en masse bøger i. Det går ud på, at man kan låne en bog og en glimmerpen. Mens man læser, kan man skrive sine tanker eller små kommentarer ned med sin pen. I takt med at flere læser bøgerne, vil der komme flere og flere små kommentarer og noteringer.

  Alkoholfri ungdomsfest

  Ungdomsfesten byder på en masse aktiviteter, underholdning og fællesskaber. Blandt andet vil der være diskotek med en professionel DJ, alkoholfrie drinks, afslapningszoner og forskellige sjove aktiviteter. 

  Hypnoseshow

  Underholdning og grin er en god måde at skabe nye fællesskaber på, og derfor afholdes et hypnoseshow for unge i Mariagerfjord. 

  Dekoration af Ishuset

  Dekoration af en væg efter eget design i Ishuset samt hygge undervejs i arbejdet.