Gå til hovedindhold

Samspil med Succes

I Mariagerfjord sætter vi praksisfaglighed på skoleskemaet for at give eleverne inspiration til deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg, og samtidig synliggøre de mange job og karrieremuligheder lokalt. Det sker i et tæt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og de lokale virksomheder.

Indhold

  Samspil med Succes

  I Mariagerfjord Kommune har vi gjort faget ”Uddannelse og Job” obligatorisk, og vi har valgt, at alle skoleklasser skal anvende 25 timer om året til faget. For at understøtte ”Uddannelse og Job” med åben skole aktiviteter og karrierelæringsperspektiv, har vi søsat Samspil med Succes.

  Formålet med Samspil med Succes er, at give eleverne en anderledes inspiration til deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg, og samtidig synliggøre de mange job og karrieremuligheder lokalt. Dette gør vi bl.a. gennem spændende virksomhedsbesøg, cases og oplæg fra lokale eksperter.

  Karrierelæring

  Karrierelæring er den gennemgående røde tråd i faget ”Uddannelse og Job”. I praksis betyder det, at eleverne får indblik i, ’hvad man laver, når man er på job’, samt mulighed for at undersøge, hvilken uddannelsesbaggrund medarbejdere i forskellige funktioner har. Samarbejdet bidrager på den måde positivt til elevernes motivation for fortsat læring og dermed til deres uddannelsesparathed.

  Karrierelæring handler om, at eleverne møder, sanser og erfarer en mangfoldighed af uddannelser og jobmuligheder med det formål at udfordre deres selvopfattelse, udsyn og karriereplanlægning, og herigennem klæde dem på til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg.

  Tværgående samarbejde

  ”Samspil med Succes” er resultatet af et samarbejde mellem grundskole, uddannelsesinstitutioner og de lokale virksomheder. Vi vægter samspillet mellem parterne højt, og det er vigtigt, at det skaber en merværdi for alle parter, så der i fællesskab opnås noget, som ikke kunne skabes hver for sig. Ved at synliggøre uddannelsesvejen via inddragelse og besøg, opbygger eleverne kendskab og relationer til uddannelsesinstitutionerne, og det sikrer dermed en naturlig overgang fra grundskole til uddannelsesinstitution.