Gå til hovedindhold

Om Uddannelsesby Hobro

Med udgangspunkt i fremtidens behov for arbejdskraft og eleverne og de studerendes hverdagsliv har Uddannelsesby Hobro fokus på at styrke uddannelsesområdet og studiemiljøet i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Uddannelse er et vigtigt afsæt for hele kommunens udvikling, da uddannelse er en væsentlig katalysator for vækst, bosætning og rekruttering. Med Hobro som centrum i indsatsen, sikrer vi, at der er den nødvendige volumen til at skabe stærke og konkurrencedygtige uddannelsestilbud og miljøer.

   

  Nærvær og tæt på det meste

  Der er i dag et bredt og mangfoldigt uddannelsesudbud i Hobro, og uddannelserne er kendt for trygge og nærværende studiemiljøer med høj faglighed og stærke fællesskaber. Et varieret udbud af uddannelsesmuligheder og undervisning af høj kvalitet alene er dog ikke nok, hvorfor Uddannelsesby Hobro også er meget mere og andet end uddannelser. Relationer og en følelse af tilhør er afgørende for trivslen, læringsudbyttet og fastholdelsen på såvel uddannelsen som i kommunen. Derfor bliver man som elev eller studerende i Hobro ikke kun integreret på uddannelsesinstitutionen, men bliver også en del af byen og det sociale liv i Hobro. Og i Hobro er man tæt på det meste. Man er omgivet af smuk natur i form af skov og vand. Der er gode fritidsfaciliteter og en stærk kulturarv, og man er aldrig langt fra handels- og cafélivet ved både havnefronten og i gågaden.

   

  Tre fælles mål

  Hobro er med andre ord et særligt sted at være elev eller studerende, og med udgangspunkt i Uddannelsesby Hobro udvikler vi løbende de kvalitativt bedste rammer for det gode studieliv med oplevelser, relationer, fællesskaber og uddannelse: studiemiljø med moderne faciliteter, attraktive boligtilbud, formelle og uformelle mødesteder, kultur- og fritidsliv, infrastruktur og forbindelser, uddannelsesvejledning og gode overgange samt rammer for indflydelse. Med fokus på inddragelse af eleverne og de studerendes stemmer, samler vi på tværs af uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og kommunen kræfterne om de tre fælles mål:

   

  •  at flere unge vælger en lokal uddannelse i Hobro.
  • at udbuddet af uddannelser matcher målgruppens ønsker og virksomhedernes behov.
  • at flere unge og voksne fra omkringliggende kommuner tager uddannelse i Mariagerfjord Kommune.

  Vi gør det for at udvikle og styrke Hobro som en attraktiv uddannelsesby på vores egen måde og med vores egen særlige profil. Hver enkelt aktørs udbytte bliver forskelligt, men samlet kan vi opnå stærke studiemiljøer med flere elever og studerende, øget bosætning, flere i job og uddannelse samt et styrket rekrutteringsgrundlag for egnens erhvervsliv.   

   

  Hvem står bag Uddannelsesby Hobro?

  Uddannelsesby Hobro er et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Erhverv samt de lokale uddannelsesinstitutioner.